354. Ola Elvestuen (Indlæg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
354
Person
Speaker role
Midtergruppen
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Jeg vil fra Midtengruppen egentlig bare berømme de konservative for å komme med dette forslaget, også utvalget for å ha en enstemmighet om å støtte opp under at Norden skal bli en ledende aktør for karbonfangst og -lagring. Det er en teknologi vi er helt avhengige av for å nå klimamålene.

Alle scenarioer fra IPCC viser at vi må ha karbonfangst og -lagring for å klare å holde den globale oppvarmingen ned mot 1,5 grader. Det vil være utslipp som vi ikke kan rense eller fjerne ved å elekrifisere. Det vil være utslipp fra industrien som vi er avhengige av at vi må lagre under bakken, med karbonfangst og -lagring. I tillegg til det er det muligheten for å fange opp utslipp fra bioenergi og lagre det, sånn at vi får en negativ lagringseffekt for karbon. Her er det tiltak i gang, i Sverige og i Norge. På Klemtsrud rundt Oslo er det et avfallsforbrenningsanlegg hvor det pågår prosjekter hvor vi vil få den effekten, allerede i dag. Vi kommer også til å bli avhengige av at man må hente CO2 direkte ut fra luften for å lagre den, og de første prosjektene for det er allerede i ferd med å bli etablert.

Dette er prosjekter som er store, de er veldig kostbare, og vi er avhengige av et samarbeid for å få det til og få det til raskt nok. I Norden ligger det helt til rette for at vi kan utvikle dette samarbeidet, for både å finansiere det, få store nok prosjekter og drive teknologien raskt nok fram, sånn at dette kan bli noe som vil bli mer økonomisk forsvarlig og økonomisk gunstig framover.

Avsutningsvis er det viktig å si at samtidig med karbonfangst og -lagring må vi også ha naturbaserte løsninger. Dette kan vi ikke velge mellom, vi må gjøre begge deler. Det vil mer være et kostnadsproblem over tid hvorvidt man også kan bruke kararbonfangst og -lagring for å utvikle hydrogen, og da gjerne blått hydrogen, fra naturgass. Det kan være en teknologi vi vil være avhengig av for å få hydrogen raskt nok, men det vil også være et kostnadsspørsmål.

Men dette er et veldig bra forslag.