368. Ola Elvestuen (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
368
Person
Speaker role
Midtergruppen
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Jeg synes nok både representanten nå og også den forrige tolker dette forslaget langt, for det er ingen maktoverføring til ungdomsrådene. Det vi ber om, og som er en bestilling til regjeringene, er at regjeringene forplikter seg til å se på forslagene fra ungdomsrådene, og at man også konsulterer med dem. Men beslutningene er det regjeringene og de folkevalgte organene som regjeringen går ut fra, som fortsatt skal ta. Så dette går på at man har en bedre organisering rundt ungdomsrådene, mer representative, og at de har en kontakt med regjeringene – men det er ingen maktoverføring. Så spørsmålet blir: Hvordan kan man tolke dette som en maktoverføring?