374. Atte Kaleva (Replik)

Information

Typ
Replik
Tal nummer
374
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Status
Waiting for transcription
Datum

Arvoisa puheenjohtaja! Aivan kuten edustaja Tynkkynen täällä ansiokkaasti totesi, saattaa jopa olla niin, että koska tämä esitys on näin huonosti formuloitu ja muotoiltu, se jopa haittaa tätä itse asiaa, jota tässä yritetään edistää. Eli voi olla jopa niin, että tämä selkeästi voidaan tulkita joko niin, että se on perustuslain vastainen, taikka sitten niin, että se ei oikeastaan tuo mitään uutta, että tällaisia neuvostoja on jo olemassa. Eli tämä on joko itsestäänselvyys taikka perustuslain vastainen riippuen tulkintatavasta. Joka tapauksessa se ei johda mihinkään toimenpiteisiin, ja voi olla jopa niin, että se on tuloksiltaan vastakkainen siihen, mitä tässä ollaan yritetty tehdä.

Minun mielestäni on kyllä aika hankala nähdä, että tällaista päätöksentekokulttuuria täällä yritettäisiin edistää. Olen tässä täysin samaa mieltä arvoisan edustaja Tynkkysen kanssa ja myös joidenkin puhujien, mutta en kylläkään kaikkien puhujien, kanssa. [Eva Biaudet:
Se ei ole uutta!] – Se ei ole uutta, niin kuin edustaja Biaudet tietää.

 

Skandinavisk oversettelse

Ärade ordförande! Precis som ledamot Tynkkynen förtjänstfullt konstaterade kan det till och med vara så att detta förslag, eftersom det är så dåligt formulerat, kan skada just det syfte som förslaget försöker främja. Det kan alltså till och med hända att förslaget kan tolkas antingen så att det är grundlagsvidrigt eller så att det egentligen inte för med sig något nytt, utan att det redan finns sådana här råd. Det är alltså antingen en självklarhet eller grundlagsvidrigt, beroende på tolkningssättet. Hur som helst kommer det inte att leda till några åtgärder, och resultatet kan till och med vara rakt motsatt det man eftersträvat.

Jag har svårt att se att vi borde försöka främja sådant här beslutsfattande. Jag håller helt med den ärade ledamot Tynkkynen och även några andra talare, men inte alla talare. [Eva Biaudet: Det är inget nytt!] – Det är inget nytt, precis som ledamot Biaudet vet.