375. Sebastian Tynkkynen (Svar på replik)

Information

Typ
Svar på replik
Tal nummer
375
Speaker role
Nordisk Frihed
Status
Waiting for transcription
Datum

Arvoisa presidentti! Tästä käsittelystä tulee kyllä pitkästä aikaa kaikkien aikojen video sosiaaliseen mediaan, kun nämä puheenvuorot päästään keräämään yhteen. Nimittäin tämä osoittaa, että me olemme keskustelukerho ja meillä ei ole tarkoituskaan noudattaa niitä lakeja, mitä me itse olemme säätäneet. Tämä on hyvin surullista.

Edustaja Biaudet, kuten tuossa omassa puheenvuorossanne totesitte, te sanoitte, että tässähän vain voidaan ottaa huomioon nuorten mielipiteitä. Juuri tästä minä omassa puheenvuorossani puhuin, jos
kelataan taaksepäin, että voidaan ottaa huomioon. Mutta tässä esityksessä puhutaan siitä, että hallituksia velvoitetaan käsittelemään, eli se, mitä sieltä tulee, menee hallituksen listoille käsiteltäväksi, eikä
sitä voi olla käsittelemättä. Tämä on hyvin yksiselitteinen linjaus.
Demokratiassa me emme valitettavasti voi ulkoistaa valtaa tällä tavalla. Me tulemme huomaamaan, että tämä on ollut tyhjä esitys, sitten kun tätä lähdetään ministerineuvostolle viemään.

 

Skandinavisk oversettelse 

Ärade president! Den här behandlingen blir nog alla tiders video för de sociala medierna efter att alla dessa inlägg sammanställts. Den visar nämligen att vi är en diskussionsklubb och att vi inte har för avsikt att följa de lagar som vi själva har stiftat. Det är mycket ledsamt.

Ledamot Biaudet, som ni konstaterade i ert anförande så sade ni ju att vi här helt enkelt kan ta hänsyn till de ungas åsikter. Det var just det jag sade i mitt anförande, om vi spolar bakåt lite, att vi kan ta hänsyn. Men i förslaget heter det att regeringarna förpliktas att behandla, det vill säga regeringen bör ta upp förslagen till behandling och kan inte lämna dem obehandlade. Detta är mycket entydigt. I en demokrati kan vi tyvärr inte lägga ut makten på det här sättet. Vi kommer att se att detta är ett betydelselöst förslag då det tas upp i ministerrådet.