1988 Thor Vilhjálmsson, Island: Grámosinn glóir

1988 Thor Vilhjálmsson, Island: Grámosinn glóir

Om författaren

Thor Vilhjálmsson född i Edinburgh, studerade litteratur i Reykjavik, Nottingham och vid Sorbonne i Paris. Har därefter spelat en mycket aktiv roll i det isländska kulturlivet, har arbetat inom teatervärlden och vid Islands nationalbibliotek. Vilhjálmsson har också suttit på en rad poster inom isländska författar- och konstnärsorganisationer. Han har publicerat romaner, novellsamlingar, översättningar och kulturartiklar. Under lång tid var han verksam i kulturtidskriften Birtingur.

Om det vinnande verket

Gråmossan glöder är en kriminalberättelse baserad på ett isländskt rättsfall från 1800-talet, då två halvsyskon anklagades för att ha begått incest. Romanen kretsar kring domaren i målet, han är nyss hemkommen från studier i Köpenhamn och funderar dels på sin nya livssituation på Island, men naturligtvis också på skuldproblematiken i rättegången. Det isländska landskapet som domaren upplever från hästryggen är poetiskt förmedlat i Vilhjálmsson prosastil, men man kan också ana samtida kontinentala influenser i hans formellt väl genomarbetade roman.

Grámosinn glóir (Gråmossan glöder)

Publicerad av: Förlaget Svart á hvítu 

Publikationsår: 1986

Det här är vad bedömningskomittén sade

På ett språk som förenar isländsk berättartradition med nyskapande uttrycksformer skildras en domares ödesmättade resa genom ett magiskt landskap som mångfasetterat reflekterar den inre brottningen med tillvarons grundfrågor om skuld och ansvar, dikt och verklighet.