1998 Tua Forsström, Finland: Efter att ha tillbringat en natt bland hästar

1998 Tua Forsström, Finland: Efter att ha tillbringat en natt bland hästar

Om författaren

Tua Forsström är född i Borgå i Finland och är mest känd som lyriker, men har även skrivit revyer, radioteater, kammarspel, kabaréer samt texter till ett oratorium och en kantat. Hon har fått ett stort antal litterära utmärkelser, bland annat Sveriges radios lyrikpris och Edith Södergran-priset. Hennes modersmål är svenska och hon räknas till de mest betydelsefulla svenskspråkiga författarna i Finland.

Om det vinnande verket

Efter att ha tillbringat en natt bland hästar är en diktsamling med 26 poem som har formen av adresserade brev, ofta riktade till den ryske filmskaparen Andrei Tarkovskij. Boken kan beskrivas som ett collage och här finns ofta citat från annan litteratur och från filmens värld. Naturen och djuren, inbegripet hästarna, är en viktig komponent i Tua Forsströms litteratur. Djuren representerar friheten att vara och att känna och de visar också på livets skörhet. Diktsamlingen rör sig över hela jordklotet och uttrycker alltings förgänglighet och människans ensamhet – alltid närvarande i livet.

Efter att ha tillbringat en natt bland hästar

Publicerad av: Albert Bonniers Förlag 

Publikationsår: 1997

Det här är vad bedömningskomittén sade

Nordisk rådets litteraturpris 1998 tilldelas den finländska författaren Tua Forsström för "Efter att ha tillbringat en natt bland hästar", som är en mångbottnad diktsamling med stråk av humor och sorg. Den är tematiskt sammanhållen, musikalisk och har stark närvaro i nuet.