Departementet för utbildning, kultur, idrott och kyrka

Innehåll

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke