Departementet for utdanning, kultur, idrett og kirke

Innhold

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke