Nordisk film- och TV-fond

Det huvudsakliga syftet med fonden är att främja film- och TV-produktioner av hög kvalitet i de fem nordiska länderna genom att bevilja stöd till extra finansiering av spelfilmer, filmer och serier för TV och kreativa dokumentärer.

Information

Postadress

Kristian August gate 13, 0164 Oslo, Norway

Contact
Telefon
+47 64 00 60 80

Content