Nordisk Film & TV Fond

Fondets hovedformål er å fremme film- og TV-produksjoner av høy kvalitet i de fem nordiske landene ved tilby støtte til toppfinansiering av spillefilmer, TV-fiksjon/serier og kreative dokumentarer.

Information

Postadresse

Kristian August gate 13, 0164 Oslo, Norway

Contact
Telefon
+47 64 00 60 80

Content