Nordiska medicinalstatistiska kommittén (NOMESKO)

NOMESKO är en statistisk kommitté under Nordiska ministerrådet med separata medel från Nordiska socialpolitiska kommittén. Kommittén är bland annat ansvarig för samordningen av hälsostatistiken i de nordiska länderna. De nationella delegationerna i NOMESKO samlas årligen till plenarmöte och godkänner kommande aktiviteter.

Information

Postadress

Studiestræde 6
1455 København K