Samnordisk skogsforskning (SNS)

SNS är ett samarbetsorgan som finansieras med nordiska medel via Nordiska Ministerrådet. Den överordnade målsättingen är att främja forskning om skogens olika funktioner i ett hållbart skogbruk, samt att ge råd til Nordiska Ministerrådet i frågor angående skog och skogsforskning.

Information

Postadress

SNS sekretariatet
c/o Jonas Rönnberg
Southern Swedish Forest Research Centre
University of Agricultural Science (SLU)
Box 49
230 53 Alnarp

Contact
Telefon
+46 (0) 40415121
E-post

Content

    Persons