Samnordisk skogforskning (SNS)

SNS er et samarbeidsorgan som finansieres med nordiske midler via Nordisk ministerråd. Den overordnede målsetningen er å fremme forskning om skogens forskjellige funksjoner i et bærekraftig skogbruk, samt å gi råd til Nordisk ministerråd i spørsmål angående skog og skogforskning.

Information

Postadresse

SNS sekretariatet
c/o Jonas Rönnberg
Southern Swedish Forest Research Centre
University of Agricultural Science (SLU)
Box 49
230 53 Alnarp

Contact
Phone
+46 (0) 40415121
Email

Content

    Persons