Tolke- og oversettelsesenheten

Tolke- og oversettelsesenheten (Tolk) har hovedansvaret for oversettelses- og tolketjenestene i både Nordisk ministerråd og Nordisk råd. Enheten består av fire rådgivere og en koordinator.

Content

    Persons