1. Sessionens åbning

Tirsdag den 29. oktober 2013 kl. 14.30

Stortingets præsident Olemic Thommessen bød Nordisk Råd velkommen til Stortinget i Oslo og til 65. session.

Præsident: Marit Nybakk.

Præsidenten: Jeg ber alle om å innta sine plasser. Ærede parlamentspresidenter, ministre, tidligere presidenter og gjester, ærede medlemmer av Nordisk råd – kort sagt: Kjære nordiske venner. På Nordisk råds vegne er det en stor glede og en ære for meg å hilse alle hjertelig velkommen til Nordisk råds 65: sesjon. Jeg hilser også velkommen de mange tjenestemenn og representanter fra organisasjoner og media som også følger våre forhandlinger. Vi er glade for den store interessen for det nordiske samarbeidet.  

Fastsættelse af deltagerlisten

Præsidenten: Under dette punktet vil jeg minne om at eventuelle endringer i deltakerlisten skal leveres skriftlig til protokollføreren her på podiet. Et forslag til deltakerliste er delt ut i salen. Kan forslaget godkjennes? Svaret er JA.

  • Rådet besluttede herefter at godkende den omdelte deltagerliste.

Godkendelse af dagsorden:

Præsidenten: Presidiets forslag til dagsorden for sesjonen er delt ut i salen. Kan forslaget til dagsorden godkjennes? Svaret er JA.

  • Rådet besluttede at godkende den omdelte dagsorden.

Regler for sessionens gennemførelse: 

Vi går til Regler for gjennomføring av sesjonen, Dokument 2 b, som er delt ut i salen. Jeg vil gjøre dere spesielt oppmerksom på den att-satsen, hvor det framgår at alle punkter på dagsorden får den tid som er avsatt i dagsorden. Om debatten overskrider den avsatte tidsrammen foreslås det at presidenten kan avslutte debatten selv om det gjenstår flere talere på talerlisten. Noter dere at det gis mulighet for alle gjestende parlamentarikere og Ungdommens Nordiske råd å tale i generaldebatten. Kan plenarforsamlingen godkjenne forslaget?Svaret er JA.

  • Rådet besluttede at godkende Dokument 2 b.

Præsidenten: 

Jeg ber alle deltakere om å være oppmerksomme på at forhåndpåmelding til talerlisten skal leveres senest 10 minutter før dagsorden punkt begynner. Dette skjer utenfor plenumssalen. Påmelding etter dette kan gjøres på skjermen, fra hver plass. Talerlistens rekkefølge framgår på skjermen foran dere.

Jeg skal også gjøre dere oppmerksomme på at justerte taler leveres utenfor salens utganger, der de legges på et bord.

Samtidig skal jeg informere om at alle som ønsker en replikk gis dette i sammenheng med siste taler, med et minutts taletid og et minutt til svar. Den som replikken rettes til gis mulighet for å svare direkte. Hvert medlem har opp til to replikker i samme replikkskifte.

Under Nordisk toppmøte og samarbeidsministrenes spørretime gjelder særlige regler om taletid.

Informasjon om stemmegivning gis når det blir aktuelt.

Jeg vil informere dere om at presidenten kommer til å være oppmerksom på at taletidene i debatten følges.

Avslutningsvis vil jeg påminne dere alle om at alle mobiltelefoner i salen skal være på lydløs.

Ændringer til deltagerlisten:

Øyvind Halleraker (H) erstattes den 29. oktober af Morten Wenstøb (H).

 

 

 

 

 

Kjære Nordisk råds president, nordiske parlamentspresidenter, statsministre, ministre, nordiske parlamentarikere og inviterte gjester – kort sagt: kjære gode venner fra Norden. Det er en stor...

Ærede parlamentspresidenter, statsministre, ministre, tidligere presidenter og gjester, ærede medlemmer og kollegaer - medlemmer av Nordisk råd! Kjære alle de skoleklasser som jeg vet er til stede...