8. Præsidieforslag, udvalgsforslag og betænkninger over medlemsforslag

Præsident: SONJA MANDT

Præsidenten: Så går vi videre med dagsordenspunkt 8: PRÆSIDIEFORSLAG, UDVALGSFORSLAG OG BETÆNKNINGER OVER MEDLEMSFORSLAG.

Dokumentation:

Betänkande över Medlemsforslag om Brandmäns cancerdödlighet och vissa cancers klassificering, A 1677/välfärd

Udvalgsforslag om fælles medicinindkøb, A 1703/velfærd

Betänkande över Medlemsförslag om gemensamma åtgärder mot stalkning i Norden, A 1660/medborgar,

Betänkande över Medlemsförslag om ett Brysselkontor för Nordiska rådet, A 1667/presidiet

Beslutning:

Udvalget for Velfærd i Norden rekommandation i anledning af A 1677/välfärd blev godkendt - Rek. 8/2016 og Rek. 9/2016

Udvalget for Velfærd i Norden rekommandation i anledning af A 1703/velfærd blev godkendt - Rek. 10/2016

Udvalget for Velfærd i Norden rekommandation i anledning af A 1660/medborgar blev godkendt - Rek. 11/2016

Rekommandation i anledning af A 1667/presidiet blev godkendt - IB 2/2016.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät läsnäolijat! Esittelen tässä tähän mietintöön palomiesten syöpäkuolleisuus ja tiettyjen syöpien luokittelu ammattitautina, valiokunnan hyväksymät että-lauseet.

...
Related case: Medlemsförslag om brandmäns cancerdödlighet och vissa cancers klassificering

Arvoisa presidentti! Hyvää movemberia kaikille! Eilisen päivän kokoussessio alkoi hiljaisella hetkellä meidän kollegamme syöpään menehtymisen johdosta.

Syövät yleistyvät yhteiskunnassamme...

Related case: Medlemsförslag om brandmäns cancerdödlighet och vissa cancers klassificering

Arvoisa presidentti! Kiitos, edustaja Jalonen, tästä tärkeästä puheenvuorosta.

Syöpähän on aivan liian yleinen tauti ylipäätään kaikilla ammattialoilla, ja varmasti se korostuu tässä...

Related case: Medlemsförslag om brandmäns cancerdödlighet och vissa cancers klassificering

Arvoisa presidentti! Nyt on ympäri maailmaa tehty useita tieteellisiä tutkimuksia, jotka kiistatta osoittavat sen, että pelastajien ja palomiesten työ on syöpävaarallista ja syöpäriskiä kohottavaa...

Related case: Medlemsförslag om brandmäns cancerdödlighet och vissa cancers klassificering

Fru president och kära Nordenvänner! Till helt nyligen betraktades hepatit C som en sjukdom som inte kunde botas. Så är det inte längre. I Sverige pågår en debatt om hur sjuk man ska vara i...

Related case: Udvalgsforslag om fælles medicinindkøb

Jeg skal først undskylde over for præsidenten, at jeg ikke var til stede, da jeg sidst fik ordet, men jeg havde simpelt hen ikke noget klogt at sige til det, og derfor var det bedst, at jeg blev...

Related case: Udvalgsforslag om fælles medicinindkøb

Takk for et godt forslag. I Norge har vi også en debatt om hepatitt C-medisiner og prisen på dem, men vi har også en debatt som handler om åpenhet eller lukkethet knyttet til innkjøp av medisin,...

Related case: Udvalgsforslag om fælles medicinindkøb

Jeg vil gerne spørge Ketil, om ikke han synes, det kunne være en god idé ad åre at lave en nordisk, statslig produktion af medicin. Er det ikke lidt umoralsk at lade sådan nogle ting ligge ude til...

Related case: Udvalgsforslag om fælles medicinindkøb

Jeg takker for utfordringen. Jeg er helt enig i at det bør være en statlig oppgave å organisere dette på best mulig måte. Men vi har en utfordring i at vi er så ulikt organisert i de ulike landene...

Related case: Udvalgsforslag om fælles medicinindkøb

Som talsmann for Velferdsutvalget vil jeg legge fram et forslag fra Den sosialdemokratiske gruppen om å få til et felles nordisk initiativ om et alvorlig samfunnsproblem, nemlig stalking, eller...