2. Nordiskt toppmöte

Presidenten: Vi ska nu inleda dagordningspunkt 2 med temadebatt med de nordiska statsministrarna och regeringsledarna om Norden som världens mest integrerade region med tillit som gemensam styrka och med gränshinder som överst på dagordningen.

Det finns två bakgrundsdokument under denna punkt: Samarbetsministrarnas redogörelse om gränshinder och analysen ”Tillit – det nordiska guldet”.

De nordiska statsministrarna och regeringsledarna har vardera 5 minuters talartid.

Talarföljden är den, att Norges statsminister inleder i egenskap av ordförande för det nordiska regeringssamarbetet 2017. Därefter ges ordet till de andra Nordiska statsministrarna och regeringsledarna. Som ordförande för värdlandet, avslutar Finlands statsminister.

Därefter ges medlemmarna 1 minut för att ställa frågor eller kommentarer, och det ges 2 minuter till svar. Ordet begärs genom att trycka på ”V” –knappen till vänster.

Jag vill uppmärksamma er på att det är avsatt två timmar till debatten. Om debatten överskrider den avsatta tidsramen kommer presidenten att avsluta debatten även om det återstår fler talare på talarlistan.

President, kollegaer – kjære nordiske venner!

La meg først få benytte denne muligheten til å gratulere Finland med 100-årsjubileet.

I ett århundre har finnene i motgang og medgang...

Mange tak for det. Ærede præsident, kære nordiske venner!

Det er skønt at være fungerende statsminister i et par timer, især her i Helsingfors. Tak for det smukke værtskab, det er herligt at...

Fru præsident, ærede kolleger, kære nordiske venner.

”Jeg elsker dig, svimlende, skønne sted/ Jeg elsker dig over alt på jorden/ Du er min sjæl og du er mit vid -/ Min hjerne og mit hjerte,...

Hr/fru præsident.

Tak for invitationen til at deltage i denne vigtige samtale her i Nordisk Råd. En samtale om, hvordan vi styrker hinanden i Norden gennem en højere grad af samarbejde f....

Forseti. Kæru þingfulltrúar.

Ég vil byrja á því að færa ykkur góðar kveðjur frá Bjarna Benediktssyni forsætisráðherra sem átti ekki heimangengt vegna nýafstaðinna alþingiskosninga. Ég vil...

President Lundberg! Ärade kollegor! Nordiska vänner! Låt mig också börja med att rikta de varmaste gratulationer till Finland med anledning av 100-årsjubileet. Det kan man faktiskt fira i ett år,...

Fru president, kolleger, bästa nordiska vänner! Mitt anförande koncentrerar sig på tillit. Tillit är en förutsättning för att lösa gränshinder. Jag vill börja med att knyta an till fjolårets...

Ärade president! Hyvät kollegat, kiitoksia onnitteluista 100-vuotiaalle Suomelle. Suomessa juhlitaan kunnolla. Meillä on noin 5 000 virallista Suomi 100 -tapahtumaa vuoden aikana. Niitä on sadassa...

Ärade president, värderade statsministrar och alla goda kollegor från samtliga nordiska parlament! Ni nordiska statsministrar har nu uttryckt er vilja att göra Norden till den mest integrerade...

Arvoisa presidentti! Edustaja Henrikssonilla oli hyvä kysymys. Ilman muuta haluamme tukea tätä kehitystä. Meillä on nyt monta asiaa menossa yhtä aikaa. Mainitsin digitalisaatiosta, ja myöskin...