6. Flyktingar och migration

Presidenten: Då går vi vidare till dagordningspunkt 6, Flyktingar och migration.

Votering sker avslutningsvis allra sist på denna dagordningspunkt efter båda ärendena är behandlade.

Presidenten: Det första ärendet på dagordningen är ”Betänkande över medlemsförslag om ett stärkt nordiskt samarbete för att värna flyktingar och asylrätten”.

Det finns en reservation till betänkandet.

Jag ger först ordet till utskottets talesperson och därefter till reservanternas talesperson.

Tak for det, hr. præsident, tak for ordet.

Jeg skal nu præsentere Velfærdsudvalgets betænkning over medlemsforslaget om et stærkt nordisk samarbejde for at værne om flygtningeretten og...

Tak for det. Jeg er glad ved, at udvalget trods alt synes, vi skal gøre en indsats, og at det nok på visse stræk er nødvendigt, at vi gør det fælles. Men vi i Nordisk grøn venstre synes, at den...

Herr president! Jag talar här för svenska Centerpartiet. Jag är inte talesperson för Mittengruppen. Att värna asylrätten är en självklarhet för Centerpartiet. Att värna den fria rörligheten inom...

Nordens Grønne Venstre-gruppe påstår i dette medlemsforslaget at de nordiske land er mest opptatt av å konkurrere om å ha den mest restriktive asylpolitikken. Konservativ gruppe er ikke enig i den...

Herr president! Rubriken på detta medlemsförslag säger att det handlar om att värna flyktingar och asylrätten. Ändå fokuserar förslaget på mottagandet här, som om det är det bästa sättet att...

Vi mener at det er uheldig at det ikke er et tilstedeværende samarbeid i Norden på asylområdet. Med en kritisk flyktningsituasjon i verden må vi på et nordisk nivå kunne samarbeide og snakke...

Arvoisa puheenjohtaja! Maailmassa on tällä hetkellä enemmän pakolaisia kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen. Se johtuu kriiseistä: Syyrian sota, Somaliassa pitkään jatkunut sisällissota,...

Arvoisa presidentti! Aikomukseni oli, että pidän tästä asiasta nyt suuni kiinni, mutta eihän se nyt onnistunut, kun edustaja Arhinmäki mainitsi perussuomalaisetkin.

On aivan totta, kuten...

Herr ordförande! Nordenvänner! För några år sedan hade vi i Norden stora flyktingströmmar till oss. I spåren av det ser vi att det är viktigt att våra flyktinginvandrare och asylsökande när de får...

Tak, hr. præsident. Nordisk frihed har reservation imod forslaget fra Den Konservative Gruppe. Det har vi, fordi vi mener, at udgangspunktet for forslaget er forkert. Præmissen i forslaget er...