8. Internationell debatt

Presidenten: Jag ber medlemmarna inta sina platser.

Presidenten: Vi behandlar nu dagordningspunkt 8,

internationell politik.

Presidenten: Det föreslås att dagordningspunkten försvarspolitisk debatt utgår.

Kan plenarförsamlingen godkänna detta? Svar JA.

 

Dokumentation:

  • Udenrigsministrenes redegørelse 2017 (mundtlig), Dokument 13/2017
  • ***UDGÅET*** Forsvarspolitisk debat
  • EU-redegørelse 2017 vedrørende et forstærket nordisk samarbejde om EU-politikken, Dokument 17/2017

Beslut:

  • Det föreslås att EU-redogörelse 2017 om ett förstärkt nordiskt samarbete om EU-politiken, tas för kännedom.

Norden scorer høyt på de fleste internasjonale rankinger – fra hvor konkurransedyktige våre økonomier er til hvor mennesker er lykkeligst. Vi har bygd en samfunnsmodell i Norden som vi kan være...

Tack, ministern, för denna utmärkta redogörelse. Jag är väldigt glad för att ni vill fortsätta styrka det nordiska samarbetet inom utrikespolitiken. All erfarenhet visar att när de nordiska...

Tak for det. Kære Præsidium, medlemmer af Nordisk Råd og ministerkollegaer: Jeg vil gerne takke Nordisk Råd for en god debat og min norske kollega for fremlæggelsen af dette års redegørelse om...

Fru president! Som representant för Skåne är danskan naturligtvis hemlandstoner, allra helst när man på danska uttrycker behovet av att understryka Transatlantiska länken, Norden och Baltikum....

Tak for det. Jeg er fuldstændig enig i, at energispørgsmålet i høj grad i den verden, som vi har i dag, også er et sikkerhedsspørgsmål. Det er også en af grundene til, at vi i det danske parlament...

Arvoisa presidentti ja läsnäolijat! (Paavo Arhinmäki pyytää odottamaan sen aikaa, että edustajat ehtivät kuuntelemaan tulkkausta) - Kiitos, edustaja Arhinmäki. Oletteko nyt valmiita? Tämä on niin...

Tak for det. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Danmark har et forsvarsforbehold over for det europæiske samarbejde, og der er ingen planer om at have en folkeafstemning om det. Hvad andre lande...

Fru president, kära nordiska vänner! Jag tänker ägna de närmaste minuterna åt att berätta något om våra tio månader i FN:s säkerhetsråd, eftersom vi också sitter där med nordiskt stöd.

Vårt...

Jos ajatellaan, mistä yksittäisestä asiasta Pohjoismaat tunnetaan parhaiten maailmalla, niin se on varmasti Nobelin rauhanpalkinto. Tänä vuonna Nobelin rauhanpalkinnon sai ICAN, ydinaseriisuntaa...

Vi har en mycket lång tradition av att arbeta mot kärnvapen. Vi har en aktiv diplomati, vi har expertis – faktiskt världsledande expertis, inte minst för att verifiera olika kärnvapenprov – och vi...