Bruk och förvaltning av de nordiska havsområdena – i dag och i morgon

Resultat och rekommendationer från en workshop om havsplanering, Tórshavn, Färöarna, 14-16 november 2011

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Bruk och förvaltning av de nordiska havsområdena – i dag och i morgonResultat och rekommendationer från en workshop om havsplanering, Tórshavn, Färöarna, 14-16 november 2011
Publikationsnummer
2012:901