E-legitimation och digitala gränshinder i Norden

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Denna rapport handlar om digitala gränshinder i Norden, med specifikt fokus på tillgång till tjänster som kräver nationell e-legitimation för medborgarna. Rapporten visar med konkreta exempel vilka digitala gränshinder som upplevs vid gränsöverskridande rörlighet och hur många som potentiellt drabbas av dessa.
Publikationsnummer
2018:766