Ett nordiskt samarbete för alla

Funktionshindersintegrering i Nordiska ministerrådets verksamhet 2020

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Det nordiska samarbetet ska vara tillgängligt och inkluderande, och den politik som genereras ska vara relevant för alla nordbor oavsett funktionsförmåga. Att se, förstå och tillmötesgå behov hos barn, unga, vuxna, flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning är dessutom ett effektivt sätt att arbeta med social hållbarhet. Ett samhälle där så många som möjligt kommer till sin rätt och kan bidra är ett hållbart samhälle. Ett samhälle där vissa grupper lämnas utanför, är inte socialt hållbart. Universellt utformade lösningar främjar i sig inkludering och därmed socialt hållbar samhällsutveckling.