Ett värdefullt samarbete

Den nordiska befolkningens syn på Norden

Information

Publish date
Abstract
Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet har genomfört en större enkätundersökning om vad invånarna i Norden anser om det nordiska samarbetet: dess grunder, utformning och innehåll.Undersökningen visar at det nordiska samarbetet har ett brett folkligt stöd. Befolkningen menar at de två viktigaste grunderna för samarbetet er gemensamma värderingar och likartade samhällssystem. Den mest typisk nordiska värderingen upplevs vara yttrandefriheten.En betydande del av befolkningen anser att möjligheten att använda hela regionenför arbete, studier eller boende är en av de största fördelene med samarbetet. På det mest övergripande planet ses försvars- och säkerhetsfrågor som det viktigaste att samarbeta.Denna rapport er författad av Nordiska ministerrådets analys- och utredningsenhet. Enhetens rapportserie skal belysa aktuella ämnen som är centrala utifrån et nordiskt perspektiv. Detta er den tredje rapporten i serien. De två första var:Tillit – Det nordiska guldet. Analys nr. 01/2017Er Norden best i verden? Analys nr. 02/2017
Publication number
2017:778