Frivilligarbete i Norden – sammanhållning i en ny tid

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Frivilligt arbete fyller många människors liv med mening. Det skapar också sammanhållning och andra viktiga resurser för samhället. I Norden har det också varit en viktig kanal för demokratisk diskussion. Kort sagt är frivilligarbetet ett viktigt fundament i ett gott samhälle. Norden har varit ett av de mest organiserade områdena i världen, och en region där frivilligarbetet haft stor omfattning. Denna rapport undersöker frivilligarbetet i Norden. Det handlar om att se om dess roll i de nordiska samhällena håller på att förändras och vad det i så fall medför. I korta ordalag pekar rapporten på att det finns en stabilitet i frivilligarbetet i Norden. Samtidigt pågår det förändringar under ytan som pekar mot att frivilligarbetet, och organisationslandskapet i stort, tar sig nya former. Detta skapar möjligheter men ställer också samhällena inför vissa viktiga utmaningar.
Publikationsnummer
2020:028