Harmonisering av nordisk filmstatistik

Teknisk rapport / PM

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
I denna rapport gör Kulturanalys Norden en kartläggning av bio- och filmstatistik i de nordiska länderna. Vidare redovisas förutsättningar och rekommendationer för en fortsatt harmonisering av standarder inom statistikområdet. Med utgångspunkt i de variabler som återfinns i Nordic Statistics Database (NSD) identifierar rapporten fyra områden i behov av vidareutvecklade standarder: antal biografer, antal biodukar, antal sålda biljetter och antal inhemska/utländska titlar.
Publikationsnummer
2021:051