Harmonisering av nordisk statistik om offentliga kulturutgifter

Teknisk rapport

Information

Publish date
Abstract
I denna promemoria sammanställer Kulturanalys Norden en kartläggning av den nordiska statistiken om offentliga utgifter för kultur, med utgångspunkt i den statistik som redan i dag finns publicerad i tabell Cult20 i Nordic Statistics Database (NSD). Kartläggningen gäller vilka statistiska ramverk som används, och vilka uppgifter som finns samt viss kartläggning av framställningsprocedurerna. Promemorian visar att datainsamlingen i de nordiska länderna är väl harmoniserad. Mot bakgrund av detta handlar rapportens rekommendationer främst om att expandera tabellerna i NSD med ytterligare information som är tillgänglig hos Eurostat och hos ländernas nationella statistikinstitut. 
Publication number
2023:022