Könsfördelning i Nordiska rådets kulturpriser

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Publikationen är en kvantitativ översikt av fördelning mellan kvinnor och män i Nordiska rådets fyra kulturpris: barn- och ungdomslitteraturpriset, filmpriset, litteraturpriset och musikpriset. Uppgifter om det kvantitativa utfallet av nominering- och röstningsprocesser har i översikten sammanställts för perioden 2007–2016.
Publikationsnummer
2017:917