Konstens och kulturens frihet i Norden

En kunskapsöversikt med utgångspunkt i forskningen om kulturpolitik

Information

Publish date
Abstract
Den här kunskapsöversikten behandlar förutsättningarna för konstens och kulturens frihet i en nordisk kontext. Översikten utgår ifrån forskningen om kulturpolitik, men inkluderar även andra publikationer och ett antal rapporter som är framtagna av myndigheter och intresseorganisationer. 
Publication number
2022:010