Matsvinn och datummärkning

Faktorer som påverkar kylvarors hållbarhet

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Denna kortrapport handlar om hur användningen av datummärkning kan förbättras så att den bidrar till att minska matsvinnet utan att livsmedelssäkerheten äventyras. Det handlar om vägledning kring vilken typ av datummärkning som sätts på livsmedelsförpackningar och om vilka faktorer som spelar in för valet av angiven hållbarhetstid. Exempel på sådana faktorer är förvaringstempereratur och typ av förpackningsgas. Konsumenter behöver bättre vägledning om hållbarhet av öppnade förpackningar liksom om datummärkningsfrågor generellt.
Publikationsnummer
2017:909