Möjligheternas Norden

Reformarbetet i Nordiska ministerrådet 2014-17

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Denna text handlar om det reformarbete som genomfördes inom Nordiska ministerrådet under perioden 2014–17.
Publikationsnummer
2018:438