Mot ett hållbart och integrerat Norden

Halvtidsutvärdering av Nordiska ministerrådets handlingsplan för Vår vision 2030 i perioden 2021–2024

Information

Publish date
Abstract
De nordiska statsministrarna antog i 2019 en vision om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region till 2030. Nordiska Ministerrådet gavs i uppdrag att styra samarbetet mot och bidra till att förverkliga visionen. Nordiska ministerrådet följer en särskild handlingsplan i arbetet med visionen i perioden 2021 – 2024, och efter knappa två år har det tagits fram en halvtidsutvärdering. Trots en utmanande period med covid-19-pandemin och Rysslands aggression mot Ukraina har Nordiska ministerrådet uppnått konkreta resultat och effekter. Nordiska ministerrådet verksamhet styrs mot att på bästa möjliga sätt understödja de nordiska länderna att uppnå visionen. Arbetet med den gröna omställningen har stärkts med 120 miljoner DKK genom en budgetomläggning i perioden 2021 – 2024. Halvtidsutvärderingen godkändes av de nordiska samarbetsministrarna i september 2022.
Publication number
2022:715