När Nordiska ministerrådet involverar barn och unga i sitt arbete

Principer och förhållningssätt

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Barn och ungas välbefinnande och möjlighet att utöva sina rättigheter är en förutsättning för Nordens fortsatta utveckling. Ministerrådet ska bidra till att Norden är en ledande region och föregångare i arbetet för ett samhälle där barn och ungas rättigheter och skilda perspektiv ges utrymme och bidrar till samhällsutvecklingen. Med denna utgångspunkt ska Nordiska ministerrådet integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i sitt arbete.Med ambitionen att i högre utsträckning integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv följer också ett ansvar att säkerställa att arbetet sker utifrån ett antal vägledande principer, med en gemensam miniminivå på barn och ungas involvering, och framför allt på ett sätt som skyddar och värnar barns säkerhet. Denna skrift är relevant för alla situationer där barn och unga kontaktas eller involveras som en del av Nordiska ministerrådets verksamhet.
Publikationsnummer
NO2020:012