Nordens språk - med rötter och fötter

Har alla folk i Norden en gång i tiden kunnat förstå varandra utan vidare? Hur och när utvecklades det urnordiska språket till de moderna språken isländska, färöiska, norska, svenska och danska? Och varför räknas finska, samiska och grönländska inte till de nordiska språken fast de är språk i Norden? Svaren kan du få i denna bok.

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Nordens språk med rötter och fötter är en saklig och levande presentation av språk som har en lång historia i Norden: de skandinaviska språken, ö-språken isländska och färöiska samt samiska, grönländska och finska. Boken handlar om hur språken är uppbyggda, om deras historiska utveckling och inbördes släktskapsförhållanden. Till boken hör ett omfattande undervisningsmaterial som består av korta och lättillgängliga texter i språkhistoriska och språkpolitiska ämnen.
Publikationsnummer
2004:008