Nordiskt program för att minska plastens miljöpåverkan

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Det nordiska programmet för minskad miljöpåverkan från plast är ett strategiskt verktyg för att öka kunskap, utarbeta åtgärder och för att öka synergier, nätverk och medvetenhet på nordisk nivå. Programmet kommer att stödja de nordiska länderna i deras ansträngningar att förebygga plastavfall, öka återanvändning och återvinning av plast, påskynda den cirkulära ekonomin och minimera plastavfall och mikroplast i havet.Programmet omfattade ursprungligen 2017–18 och har blivit förlängt till och med 2020. Det genomförs inom ramen för Nordiska ministerrådet.
Publikationsnummer
2017:752