Ny i Norden

Vägen till arbete

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
I den här rapporten beskriver vi insatser för att uppnå snabbare integration av flyktingar och utrikesfödda på arbetsmarknaden i Norden. De exempel som presenteras i rapporten har valts ut av projektets nordiska expertgrupp. I valet av exempel har expertgruppens medlemmar fokuserat på de integrationsinsatser som bedöms ha störst möjlighet att implementeras i grannländerna. Urvalet bygger på kunskap från forskning och rekommendationer från våra nordiska samarbetspartners.I rapporten har vi även strävat efter att kortfattat redogöra för aktuell forskning och kunskap om effektiva åtgärder samt de utmaningar som flyktingar kan möta på arbetsmarknaderna i Norden. Läs mer på www.integrationnorden.org
Publikationsnummer
2018:812