Rekommendationer för att stärka Nordiska ministerrådets arbete med Vår vision 2030

Nordiska expertgruppen för hållbar utveckling

Information

Publish date
Abstract
Den nordiska expertgruppen för hållbar utveckling har tagit fram rekommendationer för att stärka Nordiska ministerrådets arbete med Vision 2030. Expertgruppen konstaterar att Nordiska ministerrådet under de senaste åren fattat beslut som inneburit stora framsteg mot en hållbar och integrerad samhällsutveckling i Norden, men att vi bara är i startgroparna av arbetet och det finns mycket att göra fram till år 2030.Rekommendationerna har tagits fram baserat utgångslägesrapporten för Vision 2030 samt expertgruppens egna erfarenheter kring Nordiska ministerrådets arbete med Vision 2030. Reflektionerna och rekommendationerna ska inte ses som en genomgående analys av allt det arbete som pågår i de olika sektorerna i Nordiska ministerrådet.Expertgruppen har i uppdrag av de nordiska samarbetsministrarna att bistå med stöd och rådgivning kring Nordiska ministerrådets arbete med Vision 2030.
Publication number
2021:739