Riktlinjer för involvering av civilsamhället i arbetet med Vår vision 2030

Information

Publish date
Abstract
De nordiska samarbetsministrarna (MR-SAM) har beslutat att Nordiska ministerrådet i högre grad ska samar-beta med civilsamhället i Norden i det vidare arbetet med Vår vision 2030 och handlingsplanen för 2021–2024. Därför etableras dels ett nordiskt nätverk för att involvera civilsamhällesorganisationer, dels ett förfarande med offentliga konsultationer för att ge ökade möjligheter till input från civilsamhället, näringslivet och andra aktörer i Norden på Nordiska ministerrådets arbete för att genomföra Vår vision 2030.
Publication number
2020:732