Sektorprogram Kultur

Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2016

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Kulturen förenar oss nordbor. Gemensamt för oss är även kulturens öppenhet. Vi har samma förståelse av dess egenvärde, samtidigt som den är värdefull med tanke på vår välfärd och samhörighet.I år förverkligar vi inom ramen för strategin för Nordiska ministerrådets kultursamarbete för 2013-2020 vårt sektorprogram med utgångspunkt i de teman som strategin bygger på - det hållbara Norden, det kreativa Norden, det interkulturella Norden, det unga Norden och det digitala Norden.Under vårt ordförandeskapsår kommer vi att betona större projekthelheter, som presenteras närmare i detta sektorprogram. Projekt, som förhoppningsvis lever i tiden och svarar mot våra gemensamma behov.
Publikationsnummer
2016:717