Strategi för internationell profilering och positionering av Norden 2015–2018

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
På uppdrag av de nordiska samarbetsministrarna har Nordiska ministerrådets sekretariat, efter bred förankring i omvärlden, i de nordiska ländernas offentliga och privata sektorer och internt i det nordiska samarbetets nätverk, utvecklat en strategi för internationell profilering och positionering av Norden. Sekretariatet kommer att administrera och koordinera arbetet med strategin i dialog och samarbete med länderna.Strategin ställer upp några strategiska riktlinjer för hur Norden och dess intressenter ska profileras internationellt och är ett erbjudande till alla aktörer också utanför det officiella nordiska samarbetet.
Publikationsnummer
2015:701