Unga direkt

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Barn är experter på sina egna liv och har därför viktig information att förmedla till beslutsfattare. Detta är utgångspunkten för svenska Barnombudsmannen, som baserar sina rapporter på barns egna erfarenheter. Metoden ”Unga direkt” har som syfte att hitta och lyfta unga människors röster direkt – utan vuxen justering eller tillrättaläggning. Det är en ovanlig, men allt mer efterfrågad metod hos statliga myndigheter. ”Unga direkt” är en kvalitativ metod som används för att lyfta enskilda barns erfarenheter. Det som eftersträvas är alltså inte representativitet för alla barn, utan barn som sitter på expertkunskap om en specifik situation.
Publikationsnummer
2018:747