Unga mäns hälsa i de nordiska länderna

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Den socialt betingade ojämlikheten i hälsa har tilltagit under de senaste decennierna. Den här utvecklingen har särskilt drabbat unga män i form av ökad förekomst av drogrelaterad sjuklighet och död, värk i nacke och rygg, självmord och skador betingade av våld.Utvecklingen har sannolikt en grund i ökade krav för inträde på arbetsmarknaden, vilket i sin tur hänger samman med ökad global konkurrens.Den här rapporten tar upp fyra frågor: först beskrivs hälsoutvecklingen bland unga män, sedan utvecklingen av sociala skillnader bland unga, följt av en diskussion om några tänkbara förklaringar till att hälsan är sämre bland män än bland kvinnor. Rapporten avslutas med ett avsnitt som diskuterar förklaringar till varför hälsan bland unga utvecklats sämre än hälsan i andra åldersgrupper.