386. Jorodd Asphjell (Huvudinlägg)

Information

Typ
Huvudinlägg
Tal nummer
386
Speaker role
Præsidiet
Status
Waiting for transcription
Datum

Så fort kan det ikke gå!

Jeg vil til slutt rette en spesiell takk til en person som har gjort en uvurderlig innsats for Nordisk råd og det nordiske samarbeidet på ulike områder fra sitt ståsted i politikken. Årets president, Errki Tuomioja, deltar – som sagt – på sin siste sesjon i Nordisk råd.

Han sa at Bertel Haarder nesten har vært med like lenge. Ja, men det er bare «nesten», for å si det sånn. Tuomioja ble valgt til Nordisk råd i 1970. Det er 52 år siden hans arbeid i det nordiske samarbeidet trådte i kraft – og ikke bare i denne salen, men også som utenriksminister og annet, har han holdt denne fanen for det nordiske samarbeidet veldig høyt.

En av de sakene er det nordiske samarbeidet. Han er en ekte nordist på alle mulig måter. Jeg er omtrent bare guttungen i forhold til ham, for jeg kom inn i 2012, men jeg har hatt æren av å samarbeide med Errki gjennom de årene. Han har vært tydelig, samarbeidende og åpen som president og medlem av Nordisk råd, og har bidratt til et godt fellesskap, og det har vi satt veldig, veldig stor pris på.

Han har også som Finlands lengst sittende utenriksminister holdt den nordiske fanen høyt, og det er vi også veldig glade for. Og vi håper at alle utenriksministre i de nordiske landene gjør det samme i årene som kommer.

På vegne av Nordisk råd vil jeg takke deg, Errki, for din innsats for det nordiske samarbeidet. Vi lover å føre arven etter deg videre på best mulig måte, og jeg håper at du tar kontakt hvis vi er på villspor. Vi vil fortsette å samarbeide om et integrert Norden framover, som en tydelig stemme på vegne av våre nordiske land og i vårt nordiske fellesskap, og for at Norden sammen vil løse de utfordringene vi står overfor.

Tusen, tusen takk, Errki, for mange års innsats for det nordiske fellesskapet og det nordiske samarbeidet!

Og så har jeg blomster som jeg vil overrekke deg på vegne av forsamlingen.