Anmeldelse af flytning og folkeregistrering i Finland

Muuton ilmoittaminen ja väestörekisteröinti Suomessa
Her finder du information om folkeregistrering, personnummer, flytteanmeldelse og hjemkommune, når du flytter til Finland. Reglerne gælder også for Åland.

Ifølge den nordiske folkeregistreringsaftale kan man kun være folkeregistreret ét sted, når man bor i et nordisk land. Samtidig sikrer aftalen, at tilflytteren ikke 'falder ud' af folkeregistrene. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata er den ansvarlige myndighed for folkeregistrering i Finland. Når det gælder folkeregistrering på Åland, ligger ansvaret hos Statens ämbetsverk på Åland.

Nordiske statsborgere behøver ikke en opholds- eller arbejdstilladelse for at opholde sig i Finland.

Flytteanmeldelse

En person, som flytter permanent til Finland fra et andet nordisk land, skal henvende sig personligt til Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata og anmelde tilflytningen senest en uge efter ankomsten til landet Hvis opholdet i Finland skal vare længere end tre måneder, men under 12 måneder, skal der indsendes en anmeldelse om midlertidig flytning. Du finder yderligere information herunder.

Bemærk, at oplysningerne om din nye adresse ikke nødvendigvis sendes videre til alle, som vil sende dig post. Hvis du vil være sikker på, at du modtager al din post på din nye adresse i udlandet, kan du bestille en midlertidig videresendelse af din post, eller du kan oplyse din nye adresse til dem, som sender dig post regelmæssigt.

Midlertidig flytning

Udlændinge behøver ikke at oplyse om ophold i Finland, som skal vare under tre måneder.

Hvis opholdet i Finland skal vare længere end tre måneder, men under 12 måneder, skal der indsendes en anmeldelse om midlertidig flytning. Hvis du flytter fra et andet nordisk land til Finland, skal du udfylde flytteanmeldelsen personligt på et af Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas servicecentre,

Statsborgere fra EU- og EØS-lande uden for Norden skal registrere deres opholdsret hos Migrationsverket, hvis opholdet skal vare længere end tre måneder. Legitimation skal medbringes. Der kræves visum eller opholdstilladelse fra statsborgere fra lande uden for EU/EØS.

En person, som opholder sig midlertidigt i Finland, skal ikke registreres i en finsk hjemkommune, og har ikke nødvendigvis de samme rettigheder som personer der bor permanent i Finland. I visse situationer kan personer som opholder sig midlertidigt i Finland alligevel få et personnummer, eksempelvis hvis det er nødvendigt i forhold til arbejde. Du kan læse mere på siden Personnummer i Finland.

Permanent flytning

Hvis opholdet i Finland er permanent eller skal vare/har varet længere end 12 måneder, skal der indsendes en anmeldelse om permanent flytning. Flytteanmeldelsen skal udfyldes personligt på et af Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas servicecentre, Statsborgere fra de nordiske lande skal fremvise gyldig legitimation, for eksempel et pas eller et officielt id-kort med billede og oplysning om nationalitet.

Statsborgere fra EU- og EØS-lande uden for Norden skal desuden medbringe en attest som beviser opholdsretten. Denne attest fås hos Migrationsverket. Statsborgere fra lande uden for EU og EØS skal fremvise en gyldig opholdstilladelse. Familiemedlemmer kan søge om familiesammenføring.

Når oplysningerne er noteret folkeregistret, får tilflytteren et finsk personnummer og en hjemkommune. Du kan læse mere på siden Personnummer i Finland.

Husk, at en flytteanmeldelse i sig selv ikke giver automatisk ret til ydelser fra FPA og social sikring. Du søger om ret til disse i forhindelse med forhåndsansøgningen.

Hjemkommune

Alle, som er registreret permanent i det finske folkeregister, har en finsk hjemkommune. Hjemkommunen har blandt andet betydning for personbeskatning og sundhedstjenester. En person, som har fået en hjemkommune i Finland, kan få et A-skattekort i stedet for et kildeskattekort og benytte de kommunale sundhedstjenester i hjemkommunen.

Hvis du skal flytte permanent til Åland, finder du information om ålandsk medborgerskab ("hämbygdsrätt") og fritagelse for værnepligt i afsnittet om folkeregistrering på Åland.

At bo i flere lande samtidig

Hvis tilflytteren bor eller har en bolig i 2 forskellige nordiske lande, beslutter registreringsmyndigheden i tilflytningslandet (i Finland Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) om vedkommende skal registreres som borger i landet eller ej.

En generel regel er, at bopælslandet ofte anses for at være det land, hvortil personen har fast tilknytning (familie, ejerbolig eller arbejdsplads). Registreringsmyndigheden i tilflytningslandet afgør sagen, efter at personen har registreret sit ophold hos registreringsmyndigheden i det nye bopælsland. 

Hvis du har bopæl i flere lande på samme tid, kan du læse mere på siden Hvilket lands sociale sikring er du omfattet af.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.