Väestörekisteröinti Ahvenanmaalla

Folkbokföring på Åland
Tästä artikkelista löydät Ahvenanmaalle muuttavalle tärkeää tietoa väestörekisteröinnistä, henkilötunnuksesta, muuttoilmoituksen tekemisestä ja kotikunnasta. Suomessa ja Ahvenanmaalla väestörekisteri on nimeltään väestötietojärjestelmä.

Ahvenanmaalla ovat voimassa samat väestörekisteröintiä koskevat yleiset säännöt kuin Suomessa. Säännöistä kerrotaan tarkemmin Info Pohjolan artikkelissa Muuton ilmoittaminen ja väestörekisteröinti Suomessa.

Ahvenanmaalle pysyvästi muuttavia koskevat tietyt poikkeukset, joista kerrotaan tarkemmin kohdissa Kotiseutuoikeus ja Asepalvelus.

Kotiseutuoikeus

Ahvenanmaan maakuntapäivävaaleissa äänioikeus ja vaalikelpoisuus on vain niillä, joilla on Ahvenanmaan kotiseutuoikeus. Myös oikeus omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä oikeus harjoittaa elinkeinoa maakunnassa edellyttävät kotiseutuoikeutta. Ahvenanmaan maakunnan hallitus voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen kotiseutuoikeutta koskevasta vaatimuksesta.

Ahvenanmaan kotiseutuoikeuden voi saada joko lain nojalla tai hakemuksesta. Ahvenanmaan kotiseutuoikeus on henkilöillä, jotka olivat vuoteen 1952 mennessä ehtineet asua vakituisesti ja keskeytyksettä Ahvenanmaalla vähintään viiden vuoden ajan. Kotiseutuoikeus on myös Ahvenanmaalla asuvalla alaikäisellä Suomen kansalaisella, jos hänen isällään tai äidillään on kotiseutuoikeus. Muissa tapauksissa Ahvenanmaan kotiseutuoikeus myönnetään hakemuksesta. Jollei kotiseutuoikeuden myöntämistä vastaan ole painavia syitä, kotiseutuoikeus myönnetään Suomen kansalaiselle, joka on asunut vakituisesti ja keskeytyksettä Ahvenanmaalla vähintään viiden vuoden ajan ja jolla on tyydyttävä ruotsin kielen taito. Maakuntalain nojalla kotiseutuoikeus voidaan erityisestä syystä myöntää myös sille, joka ei täytä mainittuja vaatimuksia. Kotiseutuoikeuden menettää, jos asuu Ahvenanmaan ulkopuolella yhtäjaksoisesti yli viisi vuotta.  Kotiseutuoikeuden hakulomake (Ansökan om Åländsk hembygdsrätt) on saatavilla Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kanslian oikeusasioiden yksiköstä. Hakemuksen käsittely kestää kaksi kuukautta. Lausunnonantajana toimii Ahvenanmaan poliisiviranomainen. Ahvenanmaan kotiseutuoikeutta koskevat säännökset sisältyvät Ahvenanmaan itsehallintolakiin (1144/1991) sekä maakuntalakiin Ahvenanmaan kotiseutuoikeudesta (Ahvenanmaan säädöskokoelma 2/1993).

Asevelvollisuus

Kaikki ne henkilöt, joilla on Ahvenanmaan kotiseutuoikeus ja jotka ovat muuttaneet Ahvenanmaalle ennen kahdettatoista ikävuottaan, on vapautettu asevelvollisuudesta.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen

Jos sinulla on kysyttävää väestörekisteröinnistä, ota yhteyttä Ahvenanmaan valtionviraston maistraattiyksikköön.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.