Folkeregistrering på Åland

Folkbokföring på Åland
Her finner du informasjon om folkeregistrering, personnummer, flyttemelding og hjemkommune når du flytter til Åland. I Finland og på Åland kalles folkeregisteret Befolkningsdatasystemet.

Generelt gjelder samme regler for folkeregistrering på Åland som i Finland. Teksten om de generelle reglene finner du på siden om Melding av flytting og folkeregistrering i Finland.

Hvis du flytter permanent til Åland, finnes det et avvik fra Finland som du kan lese om lenger nede under overskriften Verneplikt.

Hvis du flytter innenfor Norden

På Åland er det Statens ämbetsverk på Åland som har ansvar for flyttemelding og folkeregistrering. På deres side om befolkningssaker er det lenker til Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata og også kontaktopplysninger til Magistraten for spørsmål angående flytting til Åland.

Verneplikt

Den som har hjemstavnsrett (hembygdsrätt) og som har flyttet til Åland før 12 års alder, er fritatt for verneplikt.

Mer informasjon

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om folkeregistrering, kan du kontakte Magistratsenheten ved Statens ämbetsverk på Åland

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.