Guide: flytte fra Danmark

Flytte fra Danmark til udlandet
Læs her om de vigtigste ting du skal tænke på når du planlægger at flytte fra Danmark til et andet nordisk land.

Anmeld flytning til folkeregisteret

Hvis du skal flytte til udlandet, skal du før du rejser anmelde flytning til folkeregisteret i den kommune hvor du er tilmeldt. Alle der flytter til udlandet, skal registreres som udrejst i folkeregistret.

Du skal anmelde flytning til folkeregisteret senest fem dage efter flytningen. Hvis du ikke anmelder flytning, kan du få en bøde.

Ophold på mindre end seks måneder

Hvis du ikke opholder dig mere end seks måneder i udlandet, kan du bede folkeregisteret om fortsat at være registreret med bopæl i Danmark.

Det kræver dog normalt at du har fuld rådighed over din danske bolig i hele perioden. Det har du ikke hvis boligen er fremlejet, lånt eller lejet ud.

Hvis du ikke har fuld rådighed over boligen, kan kommunen dog lave en konkret vurdering af om du kan blive boende, og altså stadig være registreret med bopæl i Danmark.

Hjemme i weekender og ferier

Hvis du på grund af arbejde opholder dig mere end seks måneder i udlandet, men tilbringer hovedparten af weekender, fridage og ferier på din bopæl i Danmark, har du også ret til at forblive registreret her i landet.

Samme regel gælder for din ægtefælle/samlever og børn hvis de er fulgt med til udlandet.

Flytning til et andet nordisk land

Når du flytter til Norge, Sverige, Finland, Island eller Færøerne fra Danmark, skal du før afrejsen anmelde flytning til folkeregisteret i den kommune hvor du er tilmeldt.

Du skal også anmelde tilflytning i det andet nordiske land til den lokale registreringsmyndighed inden for den tidsfrist der gælder for anmeldelse af flytning i det pågældende land.

Du skal medbringe legitimation, herunder dokumentation for dit statsborgerskab (pas), og oplyse dit personnummer og din tidligere adresse i Danmark.

Folkeregisteret i den kommune du er flyttet fra i Danmark, kan først registrere dig som udrejst af landet når de har fået besked fra folkeregisteret i tilflytningskommunen om at du nu er registreret dér.

Når du flytter mellem de nordiske lande, er du omfattet af en internordisk folkeregistreringsaftale som er indgået mellem de nordiske lande. Denne aftale betyder at du kun skal være registreret ét sted i Norden.

Anmeld flytning til posten

Hvis du flytter til udlandet, kan du bede Postnord om at eftersende din post til din nye adresse i seks måneder. Postnord eftersender ikke aviser, blade, magasiner og pakker til udlandet.

Skat

Du skal oplyse SKAT om at du er flyttet til udlandet. Du kan læse nærmere om dette på SKATs netsted.

Social sikring og sygesikring

Hvis du flytter til udlandet for at arbejde og ikke længere har adresse i Danmark, er du heller ikke tilknyttet folkeregisteret.

Dermed ophører din sociale sikring i Danmark, og du skal aflevere dit sundhedskort til kommunen. Du er heller ikke socialt sikret under eksempelvis ferieophold i Danmark.

Danmark har indgået en aftale om social sikring med de øvrige nordiske lande, EØS og en række andre lande.

A-kasse og dagpenge

Hvis du skal flytte fra Danmark til et andet land i Norden, kan du tage dine opsparede dagpengerettigheder med dig.

Hvis du har været medlem af en dansk a-kasse, kan du overføre de danske forsikrings- og arbejdsperioder til arbejdsløshedsforsikringen i et andet nordisk land.

Den periode du været forsikret i en dansk a-kasse, tælles med i beregningen af hvornår du har ret til dagpenge i det andet nordiske land.

Ønsker du at få medregnet dine forsikrings- og arbejdsperioder til en arbejdsløshedsforsikring i et andet EØS-land, skal du have en attest på dem. A-kassen udsteder attesten der hedder dokument PD U1. Du skal bruge blanketten EØS 4 til at ansøge om attesten.

Bil

Hvis du flytter til udlandet og har bil, kan du ofte få refunderet en del af den danske registreringsafgift. Det kan du læse mere om på SKATs netsted.

Mere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.