Folkbokföring på Åland

Folkbokföring på Åland
I detta avsnitt hittar du information om folkbokföring, personnummer, flyttanmälan och hemkommun när du flyttar till Åland. I Finland och på Åland kallas folkbokföringsregistret befolkningsdatasystemet.

I allmänhet gäller samma folkbokföringsregler på Åland som i Finland. Texten om de allmänna reglerna hittar du på sidan om Flyttanmälan och anmälan till folkbokföringen i Finland.

Om du flyttar permanent till Åland finns det en avvikelse från Finland som du kan läsa om nedan under rubriken Värnplikt.

Om du flyttar inom Norden

På Åland är det Statens ämbetsverk på Åland som ansvarar för flyttanmälan och folkbokföringen. På deras sidor kan du läsa om bl a reglerna för folkbokföring på Åland och vilka id-handlingar du måste visa upp när du flyttar från ett annat nordiskt land till Åland. Flyttar du med minderåriga barn bör du ha personbevis där föräldrar och vårdnadshavare framgår. Observera att även du även måste ha godkänd id-handling för barnen. 

Värnplikt

Den som har hembygdsrätt och som flyttat till Åland före 12 års ålder är befriad från värnplikt.

Mer information

Kontakta myndighet

Om du har frågor om folkbokföringen, kan du kontakta Magistratsenheten vid Statens ämbetsverk på Åland

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.