Søke jobb i Sverige

Person ved en computer
Photographer
Ali Yahya on Unsplash
Det skal være lett å søke jobb i de nordiske landene når du er nordisk statsborger. Her kan du se hvordan du søker jobb i Sverige, hva du må vite om svenske ansettelsesforhold på det svenske arbeidsmarkedet, og hvordan du kan søke jobb i Sverige med dagpenger fra de andre nordiske landene.

Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du jobbe Sverige uten å søke om arbeidstillatelse.

Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du jobbe Sverige uten å søke om arbeidstillatelse. Hvis du ikke er statsborger i et nordisk land, EU/EØS-land eller Sveits, må du søke om arbeidstillatelse for å jobbe i Sverige. Du må søke om arbeidstillatelse fra hjemlandet eller der du bodde sist, og få den innvilget før du reiser til Sverige. Arbeidsgiveren din i Sverige skal kontrollere at du har arbeidstillatelse.

Søke jobb i Sverige

På den svenske arbeidsformidlingens (Arbetsförmedlingen) nettside finner du mange stillingsannonser med ledige offentlige og private stillinger i Sverige. Du kan også opprette en CV så arbeidsgiverne lettere kan finne deg, og du kan se webinarer som guider deg når du søker jobb i Sverige.

De offentlige arbeidsformidlingene i EU/EØS-landene har et europeisk nettverk som heter EURES. På nettstedet deres kan du finne ledige stillinger i hele Europa og kontaktopplysninger til EURES-rådgivere. EURES-rådgiverne kan svare på spørsmål om arbeid i Sverige og i alle de andre EU/EØS-landene.

Det finnes også mange private jobbportaler i Sverige. Svenske arbeidsgivere benytter seg av både offentlige og private jobbportaler når de rekrutterer nye medarbeidere.

Du kan henvende deg til private rekrutteringsfirmaer som hjelper bedrifter med å finne personale, gå inn på bedriftenes egne nettsider og se om de har annonsert stillinger, eller sende en uoppfordret søknad (spontanansökan) til en bedrift i Sverige. Du kan også holde øye med sosiale medier.

Rettigheter på det svenske arbeidsmarkedet

Det er viktig at du kjenner til rettighetene dine på arbeidsmarkedet når du begynner å jobbe i Sverige, og at du sikrer deg ordentlige forhold.

De nordiske landene ligner på hverandre – også når det gjelder å jobbe. Men det er ulikheter i ansettelsesforholdene i de nordiske landene. Derfor er det en god idé å undersøke hva som gjelder når du jobber i Sverige – både hva angår rettigheter og hva som forventes av deg.

Når du blir ansatt i Sverige, er de fleste forhold som regel regulert ut fra en overenskomst (kollektivavtal). Det gjør at du ikke må forhandle så mye om arbeidskontrakten din i Sverige.

Arbeidstiden i Sverige er regulert i den kollektive overenskomsten og loven om arbeidstid. Den ordinære arbeidstiden i Sverige er høyst 40 timer per uke ved fulltidsstillinger.

Både du som lønnsmottaker og arbeidsgiveren er underlagt noen regler i forbindelse med oppsigelse og fratredelse.

Du kan kontakte din bransjes fagforening og få mer informasjon om ansettelsesforhold innenfor fagområdet ditt i Sverige.

Søke jobb i Sverige med dagpenger fra hjemlandet ditt

Hvis du mottar dagpenger fra et nordisk land, kan du søke jobb i Sverige i tre måneder med dagpenger utbetalt fra hjemlandet ditt.

Det forutsetter at du mottar dagpenger og oppfyller en rekke andre betingelser som gjelder i landet der du får dagpenger.

For å få dagpenger mens du leter etter arbeid i Sverige, må du ha attesten PD U2 fra den myndigheten som betaler dagpengene dine. Hvis du mottar dagpenger fra Færøyene eller Grønland, heter attesten N-303.

Når du kommer til Sverige, må du henvende deg til Arbetsförmedlingen med attesten for å bli registrert og stå til disposisjon for det svenske arbeidsmarkedet. Det vil fortsatt være a-kassen eller myndigheten i hjemlandet som betaler dagpengene dine.

Du må kontakte den a-kassen eller myndigheten som utbetaler dagpengene dine, i god tid før du vil reise til Sverige, for å orientere deg om spesielle krav, tidsfrister og eventuell ventetid i saksbehandlingen.

Finner du jobb i Sverige

Hvis du får jobb i Sverige, skal du som regel arbeidsledighetsforsikres i Sverige. Det betyr at du skal melde deg inn i en svensk a-kasse.

Hos a-kassen eller myndigheten i landet der du er arbeidsledighetsforsikret, må du be om en attest PD U1 for å overføre ansienniteten din fra dette landets arbeidsledighetsforsikring til en a-kasse i Sverige.

Det er viktig at du melder deg inn i en svensk a-kasse allerede første dag du jobber i Sverige, ettersom det kan skape store problemer hvis forsikringsperioden din brytes.

Finner du ikke jobb i Sverige

Hvis du ikke får jobb i Sverige i løpet av de tre månedene du søker med dagpenger fra hjemlandet, må du vende tilbake til landet du mottar arbeidsledighetstrygd fra, og melde deg hos ditt lokale NAV-kontor eller tilsvarende. Hvis du ikke gjør det, mister du retten til dagpenger.

    Kontakt myndighet
    Spør Info Norden

    Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

    OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

    Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.