Sök jobb i Sverige

Person ved en computer
Photographer
Ali Yahya on Unsplash
Det ska vara lätt att söka jobb i de nordiska länderna när du är nordisk medborgare. Här kan du läsa om hur du söker jobb i Sverige, hur anställningsvillkoren är på den svenska arbetsmarknaden och hur du kan söka jobb i Sverige med arbetslöshetsersättning från ett annat nordiskt land.

Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du arbeta i Sverige utan att behöva ansöka om arbetstillstånd.

Om du inte är medborgare i ett nordiskt land, EU-/EES-land eller Schweiz måste du ansöka om arbetstillstånd för att kunna arbeta i Sverige. Du måste ansöka om arbetstillståndet från ditt hemland eller där du senast bodde och få det beviljat innan du reser till Sverige. Din arbetsgivare i Sverige ska kontrollera att du har ett arbetstillstånd.

Sök jobb i Sverige

På Arbetsförmedlingens webbplats hittar du många platsannonser med lediga offentliga och privata tjänster i Sverige. På webbplatsen kan du lägga upp ett CV så att arbetsgivare lättare kan hitta dig. Du kan också titta på webbinarier som guidar dig i ditt jobbsökande i Sverige.

De offentliga arbetsförmedlingarna i EU-/EES-länderna har ett europeiskt nätverk som kallas Eures. På deras webbplats kan du hitta lediga jobb i hela Europa och kontaktuppgifter till Eures-rådgivare. Eures-rådgivarna kan svara på frågor om arbete i Sverige och i de andra EU-/EES-länderna.

Det finns även många privata jobbportaler i Sverige. Svenska arbetsgivare använder både offentliga och privata jobbportaler när de rekryterar nya medarbetare.

Du kan kontakta privata rekryteringsföretag som hjälper företag att hitta personal, gå in på företagens egna webbsidor och se om de har utlyst tjänster eller skicka en spontanansökan till ett företag i Sverige. Du kan också hitta jobb via sociala medier.

Rättigheter på den svenska arbetsmarknaden

När du börjar arbeta i Sverige är det viktigt att du känner till dina rättigheter på arbetsmarknaden och säkrar dig anständiga villkor.

De nordiska länderna liknar varandra – även när det gäller arbete. Men anställningsvillkoren skiljer sig mellan de nordiska länderna. Därför bör du undersöka vad som gäller när du arbetar i Sverige – både gällande rättigheter och vad som förväntas av dig.

När du är anställd i Sverige regleras de flesta villkor oftast genom ett kollektivavtal. Det innebär att du inte behöver förhandla så mycket om ditt anställningsavtal i Sverige.

Arbetstiden i Sverige regleras i kollektivavtalet och arbetstidslagen. Den ordinarie arbetstiden i Sverige är högst 40 timmar i veckan vid heltidstjänst.

Både du som anställd och din arbetsgivare omfattas av vissa regler vid uppsägning från någondera part.

Du kan kontakta fackföreningen för din bransch och få mer information om anställningsvillkoren inom ditt yrkesområde i Sverige.

Sök jobb i Sverige med arbetslöshetsersättning från ditt hemland

Om du får arbetslöshetsersättning från ett nordiskt land kan du söka jobb i Sverige i tre månader med ersättning från ditt hemland.

För det krävs att du får arbetslöshetsersättning och uppfyller de villkor som gäller i det land du får arbetslöshetsersättning från.

För att få arbetslöshetsersättning medan du söker jobb i Sverige ska du ha intyg PD U2 från den myndighet som betalar ut din ersättning. Om du får arbetslöshetsersättning från Färöarna eller Grönland heter intyget N-303.

När du kommer till Sverige ska du vända dig till Arbetsförmedlingen med intyget för att bli registrerad och stå till den svenska arbetsmarknadens förfogande. Det är fortfarande ditt hemlands a-kassa eller myndighet som betalar ut din arbetslöshetsersättning.

Kontakta den a-kassa eller myndighet som betalar ut din arbetslöshetsersättning i god tid innan du planerar att resa till Sverige för att få reda på mer om särskilda krav, tidsfrister och eventuell väntetid vid behandlingen av ärendet.

Om du får jobb i Sverige

Om du får jobb i Sverige ska du i regel arbetslöshetsförsäkras i Sverige. Det innebär att du ska gå med i en svensk a-kassa.

Hos a-kassan eller myndigheten i det land där du är arbetslöshetsförsäkrad ska du be om intyget PD U1 för att överföra din anställningstid från det landets arbetslöshetsförsäkring till en a-kassa i Sverige.

Det är viktigt att du går med i en svensk a-kassa redan första dagen du arbetar i Sverige, då det kan skapa stora problem om din försäkringsperiod bryts.

Om du inte får jobb i Sverige

Om du inte får något jobb i Sverige under de tre månaderna du får arbetslöshetsersättning från ditt hemland ska du återvända till det land där du är arbetslöshetsförsäkrad och anmäla dig hos a-kassan eller arbetslöshetsförsäkringsmyndigheten. Om du inte gör det förlorar du rätten till arbetslöshetsersättning.

    Kontakta myndighet
    Fråga Info Norden

    Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

    OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

    Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.