Sök jobb i Sverige

Person ved en computer
Fotograf
Ali Yahya on Unsplash
Här kan du läsa om att söka jobb, om dina rättigheter på arbetsmarknaden och om hur du söker arbete i Sverige med arbetslöshetsersättning från ditt hemland.

Sök jobb i Sverige

I Sverige kan du söka jobb på Arbetsförmedlingens kontor över hela landet. På Arbetsförmedlingens webbplats kan du anmäla dig som arbetssökande, läsa platsannonser och registrera ditt CV.

De offentliga arbetsförmedlingarna i EU-/EES-länderna har ett europeiskt nätverk som kallas Eures. På deras webbplats kan du hitta lediga jobb i hela Europa och kontaktuppgifter till Eures-rådgivare. Eures-rådgivarna kan svara på frågor om arbete både i Sverige och i de övriga EU-/EES-länderna.

Dina rättigheter på den svenska arbetsmarknaden

  När du börjar arbeta i Sverige är det viktigt att du känner till dina rättigheter på arbetsmarknaden och säkrar dig anständiga villkor. Du kan kontakta fackföreningen för din bransch för mer information.

  Sök jobb i Sverige med arbetslöshetsersättning från ditt hemland

   Om du får arbetslöshetsersättning från ett nordiskt land och vill söka jobb i Sverige kan du få arbetslöshetsersättning utbetald i tre månader medan du söker jobb i Sverige. För det krävs att du får arbetslöshetsersättning och uppfyller de villkor som gäller i det land du får arbetslöshetsersättning från.

   För att få arbetslöshetsersättning medan du söker jobb i Sverige ska du ha intyg PD U2 (N-303 om du flyttar från Färöarna eller Grönland) från den myndighet som betalar ut din arbetslöshetsersättning.

   När du kommer till Sverige ska du vända dig till Arbetsförmedlingen för att bli registrerad. Det är fortfarande den utländska myndigheten som betalar ut din arbetslöshetsersättning.

   Kontakta den myndighet som betalar ut din arbetslöshetsersättning i god tid innan du planerar att resa för att få reda på mer om särskilda krav, tidsramar och eventuell väntetid vid behandlingen av ärendet.

   Om du inte får något jobb i Sverige

   Om du inte får något jobb i Sverige under de tre månaderna du får arbetslöshetsersättning från ditt hemland ska du återvända till det land där du är arbetslöshetsförsäkrad och anmäla dig hos a-kassan eller arbetslöshetsförsäkringsmyndigheten. Om du inte gör det förlorar du rätten till arbetslöshetsersättning.

   Om du får jobb i Sverige

   Om du får jobb i Sverige ska du i regel arbetslöshetsförsäkras i Sverige. Det innebär att du ska gå med i en svensk a-kassa. Du ska använda intyg PD U1 för att överföra dina tjänsteår från det andra landets arbetslöshetsförsäkring till en a-kassa i Sverige. Intyget får du hos a-kassan eller arbetslöshetsmyndigheten i det land där du hittills har varit arbetslöshetsförsäkrad.

   Det är viktigt att du går med i en svensk a-kassa redan första dagen du arbetar i Sverige, då det kan skapa stora problem om din försäkringsperiod bryts.

   Kontakta myndighet
   Fråga Info Norden

   Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

   OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

   Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.