Kørekort i Finland

Ajokortti Suomessa
Her kan du læse om kørekort, og hvordan man får et kørekort i Finland.

Et kørekort, som er udstedt i et andet nordisk land, gælder også i Finland. Hvis du ønsker det, kan du dog ombytte dit kørekort til et finsk kørekort.

Udenlandsk kørekort i Finland

Et kørekort, som er udstedt i et af de nordiske lande og i andre EU-/EØS-lande, giver også ret til at føre køretøjer inden for de kategorier som er nævnt i kørekortet i Finland. Du kan læse mere på informationssiden Ajokortti-info.

Ombytning af udenlandsk kørekort til et finsk kørekort

Et kørekort, som er udstedt i et andet EU- eller EØS-land, kan ombyttes til et tilsvarende finsk kørekort uden at det er nødvendigt at gå op til en ny køreprøve. Det er et krav at du bor permanent i Finland, eller at du har studeret i Finland i mindst 6 måneder. Et midlertidigt kørekort kan ikke ombyttes.

Ajovarmas servicekontorer sørger for ombytning af kørekort. Du kan læse mere hos Ajokortti-info.

Sådan får du et nyt kørekort

Hvis du ønsker et nyt kørekort, skal du have køreundervisning i en køreskole, via Opetuslupa eller på en uddannelsesinstitution. Du kan læse mere på informationssiden Ajokortti-info.

Yderligere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.