Kørekort i Finland

Ajokortti Suomessa
Her kan du læse om kørekort, og hvordan man får et kørekort i Finland. Et kørekort som et udstedt i et andet nordisk land gælder også i Finland.

Udenlandsk kørekort i Finland

Et kørekort som er udstedt i et af de nordiske lande og i andre EU-/EØS-lande giver også ret til at føre køretøjer inden for de kategorier som er nævnt i kørekortet i Finland.

Et kørekort som er udstedt i et andet EU- eller EØS-land (dog ikke et midlertidigt kørekort) kan byttes til et tilsvarende finsk kørekort uden at det er nødvendigt at gå op til en ny køreprøve. Det er et krav at du bor permanent i Finland, eller at du har studeret i Finland i mindst 6 måneder. Du søger om udskiftning af kørekort på Ajovarmas servicekontorer. Du kan få yderligere information hos trafiksikkerhedsstyrelsen Trafi.

Sådan får du et finsk kørekort

Hvis du ønsker et nyt kørekort, skal du have køreundervisning i en køreskole, via Opetuslupa eller på en uddannelsesinstitution. På det finske køreskoleforbunds netsted kan du søge efter køreskoler på baggrund af område og kategori.

I Finland udstedes retten til at føre et køretøj af trafiksikkerhedsstyrelsen Trafi.

Du kan læse mere på siden Køretøj i Finland.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.